Сорбонна - Казахстан
Институты
       
  Біз туралы  •  Талапкерлерге  •  Білім беру  •  Кітапхана  •  Студенттік өмір  •  Байланыстар  
Басты / Білім беру /

Білім беру

МАГИСТРЛІК БАҒДАРЛАМАЛАР

«Жаһандану кезеңіндегі халықаралық келісім /диалог/» бағдарламасы

1 семестр

 • Философия
 • Француз тілі
 • Зерттеу методологиясы
 • Халықаралық саясаттағы сұхбат қатысушыларына арналған инструментальды құралдар
 • Компьютерлік технология

2 семестр

 • Психология
 • Француз тілі
 • Әлемдік экономика
 • Ұйымның халықаралық құқығы
 • Интеграция және ұлттық ұқсастық

3 семестр 

 • Француз тілі
 • Ұлттық және халықаралық қауіпсіздік
 • Халықаралық қатынастар теориясы
 • Халықаралық келіс сөздер мен байланыс
 • Саяси жүйелерді салыстыру
 • Жаңа қауіп. Халықаралық қаржы жүйесі: проблемасы мен болашағы
 • Тәжірибе.

4 семестр

 • Зерттеу іс-тәжірибесі
 • Өндірістік іс-тәжірибе
 • Француз тілінде түйіндемесі мен диссертация жұмысын аяқтау
 • Кешенді емтихан
 • Диссертациялық жұмысты қорғау

 

«Жаңа заманда өзгерістерді басқару» бағдарламасы

1 семестр

 • Философия
 • Француз тілі
 • Стратегиялық менеждмент
 • Зерттеу методологиясы
 • Менеджерлер құрылғылары
 • Ұйымды басқару

2 семестр

 • Психология
 • Француз тілі
 • Жаһандануды экономикалық талдау
 • Тұрақты даму және ұжымдық әлеуметтік жауапкершілік
 • Өндірістік экономика

3 семестр

 • Француз тілі
 • Инновацияны басқару
 • Тәуекелді басқару және дағдарыс
 • Ұйымның экономикасы
 • Білім саласындағы басқару
 • Менеджерлер құрылғылары
 • Тәжірибе.

4 семестр

 • Зерттеу практикасы
 • Өндірістік практика
 • Француз тілінде түйіндемесі мен диссертация жұмысын аяқтау
 • Кешенді емтихан
 • Диссертациялық жұмысты қорғау

 

Біріккен бакалавриат бағдарламаларының мамандықтары:

 • (5В020200) Халықаралық қатынастар

1 семестр

 • Қазақстан тарихы 
 • Қазақ (орыс) тілі                   
 • Шет тілі, Француз
 • Информатика
 • ӨҚН
 • Әлеуметтану
 • Кәсіби мамандыққа кіріспе. Н.Ә.Назарбаев ядролық қауіпсіздік мәселелері туралы
 • Абайтану

2 семестр

 

 • Шет елдердің жаңа және қазіргі замандағы тарихы
 • Қазақ-Елі,. Халықаралық қатынастардағы заманауи зерттеулер
 • ҚР-ның дипломатиясы. ҚР-ның бітімгершілік қызметі
 • ЕурАзЭҚ- қалыптасу кезеңдері мен ынтымақтастығы. Орта-азия аймағындағы қауіпсіздік мәселелері
 • Аймақтану

  3 семестр

 • Экономикалық теория негіздері
 • Философия
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кәсіби бағыттағы шет тілі
 • Дипломатиялық және консулдық қызмет
 • Жаңа замандағы халықаралық қатынастар тарихы
 • Франция  тарихы қазіргі замандағы
 • Толеранттық негіздер

  4 семестр

 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық  негіздері
 • Саясаттану
 • Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар тарихы
 • Француз дипломатия тілі
 • Еуропалық құқық
 • Кәсіби француз тілі
 • Оқу практикасы

  5 семестр

 • Дипломатиялық құжаттама
 • Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі. Халықаралық тәртіп және халықаралық қатнастар
 • Қазіргі кезеңдегі Қазақстан-Қытай қарым-қатынастары. ҚР-ныңАТА елдерімен қарым-қатынастары
 • Халықаралық ұйымдар. ДСҰ- қалыптасуы мен дамуы
 • Дипломатиялық этикет және хаттама. ҚР-ның дипломатиялық этикеті және хаттамасы
 • Кәсіби ағылшын тілі
 • Шет тілі№3. Қазіргі кезеңдегі НАТО-ның кеңею мәселелері

  6 семестр

 • ҚР-ның сыртқы саясаты
 • Көпқырлы дипломатия
 • Әлемдік интеграция үрдістері. Қазіргі әлемдегі жаһандану үрдістері
 • Қазіргі кезеңдегі қақтығыстар және оларды реттеу тәсілдері. Посткеңестік аәмақтағы қақтығыстарды шешу тәжірибесі
 • Адам құқықтары бойынша Еуропалық сот
 • Қазақстан ЕО: ынтымақтастық кезеңдері. Қазіргі таңдағы  ҰҚКҰ қызметі
 • Іскерлік қазақ тілі

 

 • 7 семестр
 • Өзін-өзі тану. Н.Ә.Назарбаев-тың Еуразиялық консепциясы
 • Халықаралық құқық. Халықаралық қатынастардағы қазіргі ұстаным мен құқық
 • Халықаралық қатынастар және халықаралық экономика. Халықаралық қатынастар және әлемдік финанс институттары
 • Н.Ә.Назарбаев транскаспий аймағының даму мәселелері туралы. ҚР-ның халықаралық ұйымдардағы қызметі
 • Францияның сыртқы саясатының негізгі бағыттары
 • Қазақстан ұлттар Ассамблеясы: мемлекеттің тұрақты даму негізі.ОАР-ның геосаяси жағдайына кіріспе
 • Лаңкестікпен күрес халықаралық тәжірибесі
 • Қазақстан және БҰҰ. Қазіргі таңдағы АӨЫҚҰ қызметі

  8 семестр

 • Өндірістік практика
 • Қорытынды аттестация
 • Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
 • Дипломдық жұмыс        
                
 • (5В030200) Халықаралық құқық

  1 семестр

 • Қазақстан тарихы
 • Информатика
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері
 • Әлеуметтану
 • Қазақ (Орыс) тілі
 • Шет тілі- Француз
 • Мемлекет және құқық теориясы
 • Абайтану

2 семестр

 • ҚР-ң және шет елдердің конституциялық құқығы
 • Халықаралық жария құқық теориясы
 • Халықаралық жеке құқық теориясы
 • Адам құқықтарын халықаралық қорғау 
 • Әйел құқықтарын халықаралық қорғау 
 • Халықаралық құқық тарихы
 • ҚР-ның және шет елдердің мемлекет және құқық тарихы
 • Қазақ елі
 • Шет ел азаматтарының құқықтық мәртебесі: халықаралық-құқықтық қырлары
 • Халықаралық құқықтағы халық жағдайы

3 семестр

 • Экономикалық теория негіздері
 • Философия
 • Философия
 • ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы
 • Халықаралық ұйымдар құқығы 
 • Францияның жаңа тарихы
 • Толеранттық негіздері

4 семестр

 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық  негіздері
 • Халықаралық жария құқық
 • Еуропалық құқық 
 • Халықаралық отбасы құқығы
 • Халықаралық мұнай құқығы
 • Оқу практикасы

 

5 семестр

 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі       
 • Халықаралық еңбек құқығы
 • Дін және халықаралық құқық
 • Халықаралық сауда құқығы
 • Халықаралық шарттар құқығы
 • ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы және халықаралық азаматтық процесс
 • Халықаралық арбитраждық процесс
 • ҚР және шет елдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы
 • ҚР-ның және шет елдердің әкімшілік құқығы
 • Кәсіби қызметтегі шет ел тілі

6 семестр

 • Кәсіби бағдарланған шет тілі      
 • Халықаралық жеке құқық
 • Халықаралық гуманитарлық құқық
 • Халықаралық экологиялық құқық
 • Халықаралық әуе құқығы
 • Халықаралық келісім-шарт құқығы
 • Адам құқықтары бойынша Еуропалық сот
 • Халықаралық қылмыстық құқық
 • Халықаралық құқықтағы жауапкершілік пен санкциялар 
 • Халықаралық ғарыш құқығы
 • Халықаралық дауларды бейбіт реттеу құқығы
 • Халықаралық теңіз құқығы 
 • Халықаралық валюталық құқық
 • Кәсіби қызметтегі шет ел тілі
 • Курстық жұмыс
 • Өндірістік практика

7 семестр

 • Францияның сыртқы саясатының негізгі бағыттары
 • Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері
 • Кәсіби қызметтегі шет ел тілі
 • Сыртқы қарым-қатынастар құқығы
 • Нотариалдық қызметті халықаралық-құқықтық реттеу
 • Халықаралық банк құқығы
 • Халықаралық қауіпсіздік құқығы
 • Халықаралық экономикалық құқық
 • Адвокатура және адвокаттық қызметті құқықтық реттеудегі халықаралық стандарттар
 • Халықаралық инвестициялық құқық
 • Халықаралық БАҚ құқығы
 • Халықаралық кеден құқығы

8 семестр

 • Диплом алды практикасы
 • Қорытынды аттестация
 • Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
 • Диплом жұмысын жазу және қорғау
 • (5В050700) Менеджмент

  1 семестр

 • Қазақстан тарихы
 • Философия
 • Шет тілі
 • Қазақ (орыс) тілі
 • Әлеуметтану
 • Құқық  негіздері
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері
 • Экономикалық теория  
 • Абайтану

2 семестр

 • Информатика
 • Экология және тұрақты даму
 • Саясаттану
 • Экономикадағы математика
 • Микроэкономика
 • Қазақ елі

3 семестр

 

 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кәсіби бағдарланған шет тілі
 • Макроэкономика
 • Статистика
 • Маркетинг
 • Қаржы
 • Француз тілі 1
 • Менеджмент
 • Толеранттық негіздері

4 семестр

 • Бухгалтерлік есеп және аудит
 • Француз тілі 2
 • Ұйымдастырушылық тәртіп
 • Конфликтология
 • Инновациямен басқару
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Оқу практикасы

5 семестр

 • Бизнесті ұйымдастыру
 • Кәсіпорын экономикасы
 • Стратегиялық жоспарлау
 • Қаржылық талдау
 • Логистика
 • Лизинг негіздері
 • Инвестициялық менеджмент

6 семестр

 • Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар
 • Қазақстан экономикасын басқару
 • Тайм менеджмент
 • Жобаларды басқару                     
 • Инновациялық менеджмент
 • Әлеуметтік менеджмент
 • Басқару шешімдерін жасау

7 семестр

 • Ғылыми зерттеу әдістемесі
 • Персонолды басқару
 • Стратегиялық менеджмент
 • Корпоративтік басқару
 • Өндірістік менеджмент
 • Дағдарысқа қарсы басқару

8 семестр

 • Өндірістік практика
 • Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
 • Диплом жұмысын жазу және қорғау
 
қыркүйек 2017
ДсСсСрБсЖмСнЖс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
28, Қазыбек би, Қазақстан, Алматы, 050000